زمان بندی نمایشگاه

جدول زمان بندی نمایشگاه تجهیزات هتلداری ، رستوران ، کافی شاپ ، طراحی ، مهندسی و ساخت هتل

نمایشگاه تجهیزات هتلداری، رستوران، کافی‌شاپ و خدمات وابسته، طراحی، ساخت و مهندسی هتل